Liechtenstein Phone Cards

Call Liechtenstein Cheap from USA - Continental

 
Hello World
Calling to Land
Line
to Cell
Phone »
Liechtenstein 4.9¢/min 37.9¢
Libra
Calling to Land
Line
to Cell
Phone »
Liechtenstein 5.7¢/min 14.0¢
Super Star
Calling to Land
Line
to Cell
Phone »
Liechtenstein 6.2¢/min 25.6¢
Africa Special
Calling to Land
Line
to Cell
Phone »
Liechtenstein 11.2¢/min 18.8¢
Green World
Calling to Land
Line
to Cell
Phone »
Liechtenstein 11.2¢/min 18.8¢
Clear Talk
Calling to Land
Line
to Cell
Phone »
Liechtenstein 12.8¢/min 21.7¢
SpeedyPin LLC BBB Business Review