Liechtenstein Phone Cards

Call Liechtenstein Cheap from USA - Continental

 
Gemini
Calling to Land
Line »
to Cell
Phone
Liechtenstein 6.6¢ 14.0¢/min
Libra
Calling to Land
Line »
to Cell
Phone
Liechtenstein 5.7¢ 14.0¢/min
Africa Special
Calling to Land
Line »
to Cell
Phone
Liechtenstein 11.2¢ 18.8¢/min
Green World
Calling to Land
Line »
to Cell
Phone
Liechtenstein 11.2¢ 18.8¢/min
Asia
Calling to Land
Line »
to Cell
Phone
Liechtenstein 11.2¢ 18.8¢/min
Clear Talk
Calling to Land
Line »
to Cell
Phone
Liechtenstein 12.8¢ 21.7¢/min
SpeedyPin LLC BBB Business Review